História

 • 1991 - Založenie spoločnosti s obchodným menom TRENGLAV, spol. s r.o. Zámerom zakladateľov bolo vytvorenie distribučnej spoločnosti na predaj plochého stavebného skla. Spoločnosť pracovala v prenajatých priestoroch.
 • 1993 - Nákup pozemku pre výstavbu obchodného areálu.
 • 1994 - Odkúpenie 51 percentného podielu v spoločnosti Nitraglav s.r.o. Nitra. Nitraglav mal rovnaký predmet činnosti a pracoval v prenajatých priestoroch.
 • 1995 - Začiatok výstavby nového obchodného areálu v Trenčíne pozostávajúceho zo skladovacej haly, administratívneho a sociálneho objektu.
 • 1996 - Dokončenie výstavby nového obchodného areálu v Trenčíne.
  • Výstavba ďalších priestorov pre výrobu izolačných skiel v novom obchodnom areáli.
  • Začiatok výroby izolačných skiel v nových priestoroch.
  • Odkúpenie 25 percentného podielu v spoločnosti Nitraglav s.r.o. Nitra. Kúpa nového pozemku s prístreškom pre skladovanie.
 • 1997 - Odkúpenie 24 percentného podielu v spoločnosti Nitraglav s.r.o. Nitra, čím podiel v tejto spoločnosti dosiahol 100%. Následne bola vykonaná rekonštrukcia priestorov, ktorej výsledkom je skladovacia hala, kancelárske a sociálne priestory.
 • Prevzatie pobočky v Banskej Bystrici od spoločnosti Glavet s.r.o. Bratislava rozhodnutím majoritného vlastníka GLAVUNION a.s. Teplice. Pobočka vykonáva predaj plochého stavebného skla a pracuje v prenajatých priestoroch.
 • 1998 - Začiatok výroby izolačných skiel v Bratislave v novovybudovaných priestoroch prenajatých od spoločnosti Glavet s.r.o. Bratislava.
 • 1999 - Zmena obchodného mena majoritného spoločníka na Glaverbel Czech a.s.
  • Zlúčenie so spoločnosťami - Glavet, spol. s.r.o. Bratislava, Nitraglav, spol. s.r.o. Nitra, DOKO-sklo, spol. s.r.o. Trenčianske Teplice
 • 2000 Zmena obchodného mena na Glaverbel Trenglav, spol. s.r.o.
 • 2002 – Výstavba skladovej haly a administratívnej budovy v  Banskej Bystrici.
 • 2006 – Začiatok výstavby výrobnej haly v Banskej Bystrici II. Etapa
  • Výstavba haly na opracovanie skla v Trenčíne.
  • Ukončenie výroby IZ skiel v Bratislave.
  • Majoritný spoločník Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel sa stal 100% vlastníkom spoločnosti.
 • 2007 – Začiatok výroby izolačných skiel v Banskej Bystrici v novovybudovaných priestoroch.
  •  Zmena obchodného mena na AGC Trenčín s.r.o. , zmena obchodného mena spoločníka na AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group.
 • 2012 – S účinnosťou do 1.1.2012 došlo k spojeniu dvoch firiem, AGC Trenčín s.r.o. a AGC Tatry s.r.o., ktoré budú    naďalej podnikať pod hlavičkou AGC Trenčín s.r.o., so sídlom v Trenčíne.


Všetky práva vyhradené © AGC Trenčín s.r.o.